Skip to main content

Trapezius

De ‘Musculus Trapezius’, ook wel door de ruit vorm de monnikskapspier genoemd, bevindt zich bovenop de rug. Het juist trainen van de m. trapezius kan rugpijn helpen voorkomen. Onder de m. trapezius liggen onder andere de m. levator scapulae, de m. erector spinae, de m. latissimus dorsie de m. rhomboideus.

Page content

De m. trapezius heeft als voornamelijkste functie de retractie en elevatie van de schouders. Wanneer iemand de schouders in retractie brengt bewegen de schouderbladen zich naar elkaar toe. De elevatie staat voor het heffen van de schouderbladen. De m. trapezius bestaat uit 3 componenten en zorgen alle 3 voor verschillende bewegingen. De 3 componenten van de m. trapezius zijn:

 1. Trapezius Descendens (dit zijn de bovenste vezels)
 2. Trapezius Transversus / Transversa (dit zijn de middelste vezels)
 3. Trapezius Ascendens (dit zijn de onderste vezels)

Trapezius: Origo / Insertie

De m. trapezius bevindt zich bovenop de rug. De m. trapezius wordt ook wel de ‘monnikskapspier’ genoemd. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft een aantal punten waarmee deze is verbonden, deze punten worden de origo en de insertie genoemd. De origo (oorsprong) is het begin van de spier, de insertie (aanhechting) is het einde van de spier. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft daarnaast ook aansturing nodig vanuit de hersenen, de innervatie genoemd. Hieronder staan de origo, insertie en de innervatie van de m. trapezius. De m. trapezius bevindt zich door de 3 componenten op meerdere plaatsen in het lichaam.

 • Origo: Aan de schedelbasis (het ligamentum nuchae en de processus spinosi C7 - Th12)
 • Insertie: Buitenste deel van het schouderblad (clavicula), het acromion (dak van het schouderblad) en de spina scapula (schouderbladkam)
 • Innervatie: Nervus accessorius (C2 - C3 - C4)

Trapezius: Functie

De functie van de m. trapezius is zowel het heffen als het omlaag brengen, het naar achter trekken als het naar buiten draaien van het schouderblad. Daarnaast isoleert de m. trapezius de schouderbladen tegen de romp. Omdat de m. trapezius bestaat uit 3 componenten bestaan er ook verschillende functies voor deze betreffende spiergroep.

Trapezius pars descendens:

 • Het optrekken van het schouderblad (elevatie)
 • Het naar buiten draaien van het schouderblad (exorotatie); dit is het component wat voornamelijk wordt ingezet wanneer iemand een zwaar gewicht met de arm tilt

Trapezius pars transversus / transversa:

 • Naar achteren trekken van het schouderblad (retractie)
 • Het fixeren (isoleren) van de schouderbladen tegen de romp (bijv. de fixatie van de schouderbladen wanneer je op de armen steunt)

Trapezius pars ascendens:

 • Het omlaag trekken van het schouderblad (depressie)
 • Het naar naar buiten draaien van het schouderblad (exorotatie)

Trapezius: Trainen

Er zijn een aantal oefeningen waarbij je de m. trapezius goed kunt versterken door middel van krachttraining. Uiteraard zijn het oefeningen die uitgevoerd worden in de functie van de m. trapezius zoals hierboven beschreven. Hieronder vind je de belangrijkste oefeningen voor het trainen van o.a. de m. trapezius. Vraag uw Rugexpert om advies als u de m. trapezius wilt gaan trainen en/of wanneer u last heeft van rugpijn.

 • Standing Dumbbell Upright Row
 • Dumbbell Shrugs (schouders heffen met dumbbells)
 • Barbell Shrugs (schouders heffen met een barbell)
 • Smith Machine Shrug (schouders heffen d.m.v. de Smith Machine)
 • Reversed Shrugs (waarbij de barbell zich achter de rug bevindt)
 • Horizontal Row Shrugs
 • Incline Prone Dumbbell Shrugs
 • Kettlebell/Dumbbell Angled Press
 • Single-arm trap-3 raise