Skip to main content

Spieren

Je lichaam bestaat uit verschillende belangrijke spieren die ervoor kunnen zorgen dat je rug-, nek- of bekkenpijn ervaart. Lees hieronder informatie over enkele belangrijke spieren.

Page content
  • De ‘Musculus Levator Scapulae’ is een spier gelegen in de nek en heeft als functie om de schouderbladen (elevatie) te heffen. De m. levator scapulae is een spier die evenals de m. rhomboideus minor, de m. rhomboideus major en de m. serratus anterior, behoort tot de diep gelegen (romp)spieren welke aanhechten aan de schoudergordel.
  • De ‘Musculus Trapezius’, ook wel door de ruit vorm de monnikskapspier genoemd, bevindt zich bovenop de rug. Het juist trainen van de m. trapezius kan rugpijn helpen voorkomen.
  • De ‘Musculus Erector Spinae’, ook wel de 'erector trunci' (de romp strekker) genoemd, behoort tot de lange rechte rugspieren en heeft als voornamelijkste functie het strekken van de rug.
  • De ‘Musculus Latissimus Dorsi’ (ook wel de 'brede rugspier' genoemd) behoort tot de rugspieren. De m. latissimus dorsi is de grootste spier van het menselijk lichaam en heeft een brede, platte vorm. De m. latissimus dorsi is actief tijdens het bijvoorbeeld het fietsen, maar ook bij het optrekken met de arm.
  • De 'Musculus Rhomboideus' is een grote ruitvormige spier (meetkundige vorm, de rhombus) gelegen hoog in de rug. 
Rugspieren