Skip to main content

Rhomboideus

De musculus rhomboideus is een grote ruitvormige spier (meetkundige vorm, de rhombus) gelegen hoog in de rug. De m. rhomboideus bestaat uit 2 componenten, namelijk de m. rhomboideus major (grote ruitvormige spier) en de m. rhomboideus minor (kleine ruitvormige spier) en bevindt zich t.h.v. het middelste gedeelte van de m. trapezius.

Page content

De m. rhomboideus ligt dieper dan de m. trapezius. De m. rhomboideus major en minor liggen tussen de wervelkolom en de schouderbladen in en kunnen een belangrijke rol spelen bij het hebben voor schouderklachtenof rugpijn.

 • Rhomboideus Minor (dit is het bovenste component)
 • Rhomboideus Major (dit is het onderste component)

Rhomboideus: Origo / Insertie

Omdat de m. rhomboideus uit 2 componenten bestaat bestaan er ook meerdere punten waar de spier aan is aangehecht. De m. rhomboideus MINOR ligt boven de m. rhomboideus MAJOR. De insertie (aanhechting van de spieren) is bij zowel de m. rhomboideus minor als major de margo medialis scapulae.

 • Origo: Proc. spin C6-C7 (minor) / Proc. spin. Th1-Th4 (major)
 • Insertie: Margo medialis scapulae
 • Innervatie: n. dorsalis scapulae

Rhomboideus: Functie

De m. rhomboideus heeft als functie het naar elkaar bewegen van de schouderbladen (richting de wervelkolom) het kantelen, het optrekken en het naar binnen draaien van de schouderbladen.

 • Het naar elkaar bewegen van de schouderbladen richting de wervelkolom (retractie)
 • Het kantelen van de schouderbladen waarbij de onderpunt van het schouderblad zich naar het midden verplaatst richting de wervelkolom (mediorotatie)
 • Het optrekken van het schouderblad (elevatie)
 • Het schouderblad naar binnen draaien (endorotatie van de scapula)

Rhomboideus: Trainen

Het is niet mogelijk om enkel en alleen de m.rhomboideus apart te trainen. De m. rhomboideus heeft met het naar elkaar bewegen van de schouderbladen praktisch dezelfde functie als delen van de Trapezius, Latissimus Dorsi en de Teres minor. De m. rhomboideus wordt dan ook geactiveerd in de functie van deze spier en kan worden aangesproken door de volgende oefeningen:

 • Seated row (zittend roeien)
 • Barbell rear delt row (liggend uitvoeren)
 • Bend over barbell rear delt row
 • Reversed flyes / rear lateral delt raise