Skip to main content

Levator Scapulae

De ‘Musculus Levator Scapulae’ is een spier gelegen in de nek en heeft als functie om de schouderbladen (elevatie) te heffen. De m. levator scapulae is een spier die evenals de m. rhomboideus minor, de m. rhomboideus major en de m. serratus anterior, behoort tot de diep gelegen (romp)spieren welke aanhechten aan de schoudergordel.

Page content

Levator Scapulae: Origo / Insertie

De m. levator scapulae bevindt ter hoogte van de hals en loopt tot aan de bovenkant van het schouderblad (angulus superior van de scapula). De m. levator scapulae wordt ook wel de ‘schouderbladheffer’ genoemd. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft een aantal punten waarmee deze is verbonden, deze punten worden de origo en de insertie genoemd. De origo (oorsprong) is het begin van de spier, de insertie (aanhechting) is het einde van de spier. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft daarnaast ook aansturing nodig vanuit de hersenen, de innervatie genoemd. Hieronder staan de origo, insertie en de innervatie van de m. levator scapulae.

 • OrigoDwarse uitsteeksels (processus transversi) C1 - C4
 • InsertieDe bovenkant van het schouderblad (angulus superior van de scapula)
 • InnervatieNervus dorsalis scapulae

Levator Scapulae: Functie

De functie van de m. levator scapluae is het heffen van het schouderblad (elevatie) bij het gelijktijdig draaien van de onderste punt richting de wervelkolom (mediorotatie).

 • Heffen van het schouderblad (elevatie)
 • Het schouderblad naar binnen draaien (endorotatie scapula)
 • De nek zijwaarts bewegen (lateroflexie nek)
 • Hulpademhalingsspier

Levator Scapulae: Trainen

Er zijn een aantal oefeningen waarbij je de m. levator scapulae goed kunt versterken door middel van krachttraining. Uiteraard zijn het oefeningen die uitgevoerd worden in de functie van de m. levator scapulae. Hieronder vind je de belangrijkste oefeningen voor het trainen van o.a. de m. levator scapulae.

 • Dumbbell shrugs (versterkt de elevatiebeweging van de scapula)
 • Smithmachine shrugs (versterkt de elevatiebeweging van de scapula)
 • Barbell shrugs (versterkt de elevatiebeweging van de scapula)
 • Weighted neck extensions (in weerstand van ‘kin naar de borst’ naar ‘kin van de borst’)