Skip to main content

Erector Spinae

De ‘Musculus Erector Spinae’, ook wel de 'erector trunci' (de romp strekker) genoemd, behoort tot de lange rechte rugspieren en heeft als voornamelijkste functie het strekken van de rug. De m. erector spinae bestaat uit 3 componenten, namelijk de m. iliocostalis, de m. longissimus en de m. spinalis en kan een rol spelen bij het hebben van rugpijn.

Page content

Daarnaast bevindt zich er ook een gedeelte in de hals, het ‘Spino transversale systeem’, wat behoort tot de m. erector spinae.

 • M. Iliocostalis (cervicis / thoracis / lumborum)
 • M. Longissimus (capitis / cervicis / thoracis)
 • M. Spinalis (capitis / cervicis / thoracis)

Erector Spinae: Origo / Insertie

De m. erector spinae bevindt zich over de gehele lengte van de rug. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft een aantal punten waarmee deze is verbonden, deze punten worden de origo en de insertie genoemd. De origo (oorsprong) is het begin van de spier, de insertie (aanhechting) is het einde van de spier. Iedere spier in het menselijk lichaam heeft daarnaast ook aansturing nodig vanuit de hersenen, de innervatie genoemd. Hieronder staan de origo, insertie en de innervatie van de m. erector spinae. De m. erector spinae bevindt zich door de 3 componenten op meerdere plaatsen in het lichaam.

 • Origo: heiligbeen (os sacrum), de bekkenrand (crista iliaca) en loopt tot op het achterhoofd
 • Insertie: Doornuitsteeksels (processus spinosi)en de dwarse uitsteeksels (processus transversie) van alle wervels en ribben
 • Innervatie: Cervicale/thoracale/lumbale spinale innervatie

Erector Spinae: Functie

De functie van de m. erector spinae is zowel het strekken, het zijwaarts buigen als het draaien van de wervelkolom. Daarnaast stabiliseert de m. erector spinae de romp. Omdat de m. erector spinae bestaat uit 3 componenten bestaan er ook meerdere functies voor deze betreffende spiergroep.

Iliocostalis:

 • Het strekken, zijwaarts buigen (lateroflexie) en naar achteren buigen van de wervelkolom
 • Tevens zorgt dit component ervoor dat de romp wordt gestabiliseerd

Longissimus:

 • Het draaien van de wervelkolom in tegenovergestelde richting tijdens aanspannen en het stabiliseren van de romp

Spinalis:

 • Het strekken van de wervelkolom (extensie)
 • Het afvlakken van de bolling en versterken van de holling van de rug
 • Het stabiliseren van de romp

Erector Spinae: Trainen

Er zijn een aantal oefeningen waarbij je de m. erector spinae goed kunt versterken door middel van krachttraining. Uiteraard zijn het oefeningen die uitgevoerd worden in de functie van de m. erector spinae. Hieronder vind je de belangrijkste oefeningen voor het trainen van o.a. de m. erector spinae.

 • Bent-over row
 • Deadlift
 • Pull-up
 • Squat oefening
 • Hyperextensie
 • Good-morning
 • Roeien
 • Utkatasana
 • Bruggetje maken