Skip to main content

Behandelvoorwaarden

Voor alle behandelingen van Fysius Rugexperts gelden de volgende behandelvoorwaarden. De behandelvoorwaarden zijn onderdeel van onze algemene voorwaarden. Tijdens het intakegesprek krijg je te horen wat wij voor jou kunnen betekenen, waarna meteen je eerste behandeling plaatsvindt. Zo kunnen we jou zo snel mogelijk helpen.

Page content

Vertrouwelijke informatie en privacy

Je therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van je dossier en je vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij altijd, in overleg met jou, je huisarts op de hoogte van je behandeling bij Fysius.

Om het optimale uit het behandelconcept van Fysius te kunnen halen, is het noodzakelijk dat je jouw therapeut voorziet van relevante informatie over de (medische) achtergrond van je pijnklachten.

Je hebt recht op inzage van je eigen dossier. Derden kunnen alleen met schriftelijke toestemming van jou inzicht krijgen in jouw dossier. Bij tussentijdse beëindiging van je behandelplan zal je therapeut je (indien mogelijk) advies geven en/of je verwijzen naar je (huis)arts of een andere zorgverlener. 

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals, waaronder fysiotherapeuten, in de gezondheidszorg: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

Behandeling bij andere (fysio)therapeut

Het is niet toegestaan dat naast de behandeling(en) bij Fysius er andere fysiotherapeutische of oefentherapeutische behandelingen worden gevolgd voor rug-, nek- of bekkenklachten bij andere therapeuten op dezelfde dag(ook medische fitness bij een fysiotherapeut valt hieronder). Gebeurt dit wel, dan bestaat de mogelijkheid dat de behandeling voor je eigen rekening komt (en dus niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar).

Afspraak wijzigen of annuleren

Alle afspraken die niet nagekomen kunnen worden (ook bij ziekte) dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch verschoven (of afgezegd) te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Fysius zich het recht voor het volledige tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken komen altijd voor eigen rekening, deze kunnen en mogen niet bij je zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Telefonische bereikbaarheid

Fysius is op de volgende tijden telefonisch bereikbaar:

  • Maandag t/m donderdag 08:00 tot 18:00 uur
  • Vrijdag 08:00 tot 17:00 uur
  • Zaterdag Gesloten

Klachtenregeling

Fysius is aangesloten bij de Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie. Mocht u een klacht hebben, informeer dan in de vestiging waar u bent behandeld naar onze klachtenregeling.

Privacyverklaring omtrent gebruik persoonsgegevens (AVG)

Fysius is continu bezig met evalueren en verbeteren om jou van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Dit gebeurt door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere jouw behandelgegevens. Hierbij zijn jouw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar jou als cliënt. Met onder andere jouw gegevens wordt een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals je naam of adres. Als je
desondanks bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens, kun je dit laten weten aan je Rugexpert. In dat geval worden je gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Fysius houdt zich het recht voor om de behandelvoorwaarden en tarieven te wijzigen. Op onze website vind je de laatste versie.

Heb je vragen over onze voorwaarden? Neem contact op met onze cliëntenservice.