Skip to main content

Betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van onze algemene voorwaarden. Fysius declareert de zorg die je hebt gekregen rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar, indien je voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Meer hierover lees je bij vergoedingen. Voor de zorg waarvoor je niet verzekerd bent, ontvang je van Fysius rechtstreeks een factuur.

Page content
  • Fysius verwacht dat je de factuur betaalt binnen 14 dagen, zoals vermeld op de factuur zelf.
  • Als je de factuur na 14 dagen nog niet hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Uiteraard kun je vergeten zijn de betaling te verrichten. Je ontvangt in dat geval een herinnering van ons om de factuur alsnog te voldoen, binnen 5 dagen nadat je de herinnering hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Fysius rente en incassokosten in rekening.
  • Fysius mag je betaling betreffende een herinnering met incassokosten en rente eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je factuur.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je factuur uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  • Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.