Skip to main content

Nekhernia

Een nekhernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf in de nekregio. Wanneer deze uitstulping op een zenuw of op het ruggenmerg in de nekregio drukt, kunnen er pijnklachten ontstaan.

Nekpijn-behandeling
Page content

Er kunnen bij een nekhernia zelfs uitvalsverschijnselen (zoals een verlamming en/of gevoelsverlies) optreden. Een hernia kan in ieder gedeelte van de wervelkolom voorkomen.

Symptomen van een nekhernia

Een nekhernia heeft naast hoofd- en nekpijn nog enkele duidelijke symptomen waaraan je een nekhernia kunt herkennen. Symptomen van een nekhernia kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoofdpijn
 • Pijn in de nek
 • Pijn in de schouders
 • Uitstralingspijn naar de arm (dit komt door de uitstulping op de zenuwwortel die verantwoordelijk is voor de innervatie van de arm)
 • Armpijn
 • Gevoelsvermindering
 • Tintelingen in de arm en hand

Hoe kan een nekhernia ontstaan?

De wervelkolom bestaat uit wervels en tussenwervelschijven (disci). In de nek zitten 7 nekwervels, namelijk C1 t/m C7. C1 (cervicale 1) en C2 (cervicale 2) zorgen voor de grootste beweeglijkheid in de nek. C1 is de allereerste nekwervel (de atlas) genoemd. C2 is de tweede nekwervel (de dens) en heeft als functie het draaien van de nek. Met uitzondering van C1 en C2 liggen er tussen elke opeenvolgende nekwervels telkens een tussenwervelschijf. Een tussenwervelschijf bestaat uit een stevige substantie (de nucleus pulposus) met daaromheen een ring van vezels waarbij de cervicale tussenwervelschijven veel meer één geheel zijn dan bijvoorbeeld de tussenwervelschijven die lumbaal zijn gelegen. De functie van tussenwervelschijven is o.a. de mogelijkheid dat wervels t.o.v. elkaar kunnen bewegen en ‘schokdemping’.

* Bron: neuro-chirurgie.org

Op de plaats van de tussenwervelschijven verlaten zenuwwortelen het wervelkanaal. Wanneer er op deze plaats een uitstulping van de tussenwervelschijf ontwikkelt, is het mogelijk dat de zenuwwortel hierdoor beklemd kan raken. Door deze beklemming kunnen hernia verschijnselen gaan optreden zoals pijn in de nek, uitstralende pijn in een arm, krachtsverlies en gevoelsverlies in het gebied waar de zenuw is geïnnerveerd.

Nekpijn

Veelvoorkomende nekhernia's

Nekhernia’s komen het meeste voor tussen C5/C6 en tussen C6/C7. Nekhernia’s kunnen ook op andere plaatsen in de nek voorkomen, behalve tussen C1/C2 want daar zit geen tussenwervelschijf tussen.

Risicofactoren nekhernia

 • Verouderingsproces (natuurlijk proces)
  Hierbij bedoelen wij absoluut niet dat iedereen op latere leeftijd een nekhernia (cervicale HNP) krijgt. Het verouderingsproces speelt echter wel een rol als het gaat om de risico op een nekhernia. Hoe ouder wij worden hoe meer de tussenwervelschijven in onze wervelkolom hun flexibiliteit en hun elasticiteit verliezen (degeneratie / slijtage). De bandjes (ligamenten) rondom de tussenwervelschijven worden dan broos en is het mogelijk dat de annulus (dit is de wand die de nucleus op zijn plaats houdt) kan scheuren. De meeste nekhernia’s komen voor tussen de leeftijd van 30 en 50 jaar.
 • Langdurige verkeerde houding (risicofactor)
  De meeste nekhernia’s ontstaan door een langdurige verkeerde lichaamshouding (bijvoorbeeld op het werk). Een nekhernia heeft namelijk een hoger risico wanneer tussenwervelschijven in de nek scheef op elkaar staan en er een uitstulping, die op de zenuwbanen kan gaan drukken, kan ontstaan. Let er dus op dat je niet zit met het hoofd en schouders naar voren gericht. Let hier op wanneer je bijvoorbeeld in de auto zit, tv kijkt of gebruik maakt van je smartphone of tablet. 
 • Zeer (in)actieve nek (risicofactor)
  Een nekhernia kan ontstaan wanneer de nek te weinig/veel wordt belast. Wanneer spieren in de nek te weinig worden gebruikt is het mogelijk dat er nekpijn opspeelt die kan duiden op een nekhernia. Spieren hebben namelijk de volgende functie: ‘het verstevigen van de nek en het beschermen van de structuren in de nek’. Wanneer deze versteviging en bescherming wegvallen, neemt de kans op een nekhernia toe.
 • Erfelijke factoren
  Een nekhernia kan erfelijk zijn.
 • Overige factoren
  Roken is van slechte invloed op de kwaliteit van de tussenwervelschijf en wervels en vergroot het risico op een nekhernia.

Wat kun je het beste doen bij het vermoeden van een nekhernia?

Wanneer je denkt dat je mogelijk een nekhernia heeft dan is het verstandig om een afspraak te maken, zodat je je nek kan laten controleren door een van onze specialisten. Tijdens een uitgebreid onderzoek kunnen wij je adviseren wat je kunt doen om je nekpijn te verlichten en hoe je om kunt gaan met je klachten.

Blijven doen:

 • Neem een actieve houding aan in de nek
 • Nek rustig blijven bewegen (oefenen)
 • Eventueel pijnstillers om de pijn te verlichten

Niet doen:

 • Hoofd naar voren laten hangen (schildpadhouding)
 • Schouders naar voren laten hangen (schildpadhouding)
 • Nek ontzien

Jouw behandeling bij een nekhernia

De aanwezigheid van een nekhernia kan zorgen voor diverse klachten. Het op de juiste manier gebruiken van de wervelkolom heeft invloed op de mate van nekklachten als gevolg van nekhernia. Onze behandeling voor een nekhernia is o.a. gericht op:

 • Verminderen van pijn
 • Toename van beweeglijkheid
 • Aanleren van een juiste lichaamshouding
 • Vergroten van kracht en stabiliteit (oefeningen)

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Wij helpen je graag!