BEHANDELING

FINANCIEEL

OVERIG

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Let op! Deze informatie geldt voor behandelingen vóór 26 september 2020. Behandelingen daarna vallen onder onze huidige betalingsvoorwaarden.

Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen voor de zorg die je hebt gehad in opdracht van je zorgaanbieder. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op je zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, je rekening declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  • Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Je rekening digitaal ontvangen

Als je mobiele nummer en e-mailadres bij Fysius bekend zijn wordt je rekening per e-mail verzonden.

Meer informatie over de factuur of het treffen van een betalingsregeling, kunt u vinden op de site van Infomedics.

Heb je vragen? Alle veelgestelde vragen aan Infomedics kun je hier vinden. Ook kun je hen bellen op 036 20 31 900.