Betalingsvoorwaarden Infomedics

Uw zorgverlener heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan Infomedics en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van Infomedics.

Maak nu een afspraak

  • Indien mogelijk mag Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  • De factuur dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.
  • Indien de factuur niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is rente verschuldigd.
  • Indien de factuur niet op tijd is betaald, mag Infomedics incassomaatregelen nemen. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de factuur komen voor uw rekening, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).
  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
  • Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Uw rekening digitaal ontvangen

Als uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij Fysius bekend zijn, is het mogelijk om uw rekeningen digitaal te ontvangen. Na uw bezoek aan uw Rugexpert ontvangt u van Infomedics een papieren rekening én een e-mail waarin u wordt uitgenodigd een account aan te maken op infomedics.nl. Bij het aanmaken van uw account heeft u de papieren rekening nodig. Na het aanmaken en het koppelen van de papieren rekening, plaatst Infomedics uw rekeningen voortaan op uw account. Wanneer er een nieuwe rekening voor u klaar staat, ontvangt u een e-mail.

Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij Infomedics.nl. Dit kunt u doen via infomedics.nl of door te bellen naar 0900 - 777 7771.

Altijd een vestiging bij u in de buurt!

Met 28 behandelcentra altijd bij u in de buurt! Zoek uw dichtsbijzijnde vestiging door hieronder uw postcode of woonplaats in te vullen.

Fysius vestigingen in de buurt van :

Bel 0800 - 222 22 27 (gratis) en maak vandaag nog een afspraak.

Maak nu een afspraak