Behandelvoorwaarden 2019

Tijdens het intakegesprek krijgt u te horen wat wij voor u kunnen betekenen. In overleg met uw therapeut zullen eventuele vervolgafspraken worden ingepland. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en uw vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij altijd, in over leg met u, uw huisarts op de hoogte van uw behandeling bij Fysius.

Maak nu een afspraak

Tijdens het intakegesprek krijgt u te horen wat wij voor u kunnen betekenen. In overleg met uw therapeut zullen eventuele vervolgafspraken worden ingepland. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en uw vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij altijd, in over leg met u, uw huisarts op de hoogte van uw behandeling bij Fysius.

Om het optimale uit het behandelconcept van Fysius te kunnen halen, is het noodzakelijk dat u medewerking verleent en uw therapeut voorziet van informatie aangaande de (medische) achtergrond van uw pijnklachten.
U heeft het recht op inzage in uw eigen dossier. Derden hebben alleen inzage in uw dossier met uw schriftelijke toestemming. Bij tussentijdse beëindiging van uw behandelplan zal uw therapeut (indien mogelijk) advies geven en/of verwijzen naar uw (huis)arts of een andere zorgverlener. 

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals, waaronder fysiotherapeuten, in de gezondheidszorg: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

Het is niet toegestaan dat naast de behandeling(en) bij Fysius er andere fysiotherapeutische of oefentherapeutische behandelingen worden gevolgd voor rug- of bekkenklachten bij andere therapeuten (ook medische fitness bij een fysiotherapeut valt hieronder). Gebeurt dit wel, dan bestaat de mogelijkheid dat de behandeling voor uw eigen rekening komt (en dus niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar).

Afspraak wijzigen of annuleren

Alle afspraken die niet nagekomen kunnen worden (ook bij ziekte) dienen uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch verschoven (of afgezegd) te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Fysius zich het recht voor € 29,95 in rekening te brengen. Dat wil zeggen 70% van het Fysius tarief van de voorgenomen behandeling.

Niet nagekomen afspraken komen altijd voor eigen rekening, deze mogen niet aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Telefonische bereikbaarheid

Fysius is op de volgende tijden telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag 07:00 tot 21:00 uur
Vrijdag 07:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 08:00 tot 12:00 uur

Klachtenregeling

Fysius is aangesloten bij de Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie. Mocht u een klacht hebben, informeer dan in de vestiging waar u bent behandeld naar onze klachtenregeling.

Privacyverklaring omtrent gebruik persoonsgegevens (AVG)

Fysius is continu bezig met evalueren en verbeteren om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Dit gebeurt door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als cliënt. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u
desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

De 100% tevredenheidsgarantie op Fysius Medizolen is alleen geldig bij retournering binnen 30 dagen na levering van de Medizolen met een volledig ingevuld garantieformulier.

Fysius behoudt zich het recht voor om de behandelvoorwaarden en tarieven te wijzigen. Op onze website vindt u de laatste versie.

 

Altijd een vestiging bij u in de buurt!

Met 29 behandelcentra altijd bij u in de buurt! Zoek de dichtsbijzijnde vestiging door hieronder uw postcode of woonplaats in te vullen.

Fysius vestigingen in de buurt van :

Bel 0800 - 222 22 27 (gratis) en maak vandaag nog een afspraak.

Maak nu een afspraak