Algemene voorwaarden Rug Vitaal Pakket

Op het Rug Vitaal Pakket zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Maak nu een afspraak

  • Fysius voert een kredietcontrole uit. Indien uw kredietwaardigheid niet afdoende is, wordt deze overeenkomst direct ontbonden en kunt u geen gebruik maken van een Rug Vitaal Pakket.
  • U heeft uitsluitend recht op het overeengekomen aantal fysiotherapeutische behandelingen, af te nemen binnen een termijn van 12 maanden na de datum van ondertekening van dit formulier. De behandelingen zullen worden gepland afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid en na afstemming tussen u en uw Rugexpert.
  • Voor de overeengekomen behandelingen bent u gedurende 12 maanden het afgesproken maandbedrag verschuldigd. Het maandbedrag wordt omstreeks de 25e dag van de maand automatisch geïncasseerd. Door ondertekening stemt u daarmee in.
  • U ontvangt een nota voor het totaalbedrag van het Rug Vitaal Pakket nadat deze is goedgekeurd en geactiveerd.
  • Indien na een automatische her-incasso het maandbedrag niet kan worden geïncasseerd, stopt het Rug Vitaal Pakket en wordt de gehele som ineens opeisbaar en dient het restant van de totale vordering ineens te worden voldaan. U bent dan bovendien rente en incassokosten over de vordering verschuldigd.
  • Wij geven geen geld terug en u kunt het Rug Vitaal Pakket niet voortijdig beëindigen. Indien u niet langer behoefte heeft aan behandelingen of deze niet kunt of wilt afnemen (ongeacht de reden) terwijl u nog niet het afgesproken aantal hebt bereikt, blijft u toch het afgesproken maandbedrag verschuldigd.
  • Het Rug Vitaal Pakket is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
  • Op de behandelingen zijn de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Fysius B.V. van toepassing.
Altijd een vestiging bij u in de buurt!

Met 29 behandelcentra altijd bij u in de buurt! Zoek de dichtsbijzijnde vestiging door hieronder uw postcode of woonplaats in te vullen.

Fysius vestigingen in de buurt van :

Bel 0800 - 222 22 27 (gratis) en maak vandaag nog een afspraak.

Maak nu een afspraak