Onze behandelingen worden hervat

Langzaamaan start de reguliere zorg in Nederland weer op. Wij zijn dan ook blij u te kunnen informeren dat wij op een veilige manier de behandelingen weer hervatten. Veiligheid staat daarbij voorop!

Wij hebben conform de richtlijnen van het RIVM veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor wij de behandelingen op een veilige manier kunnen uitvoeren. We maken daarin een afweging tussen uw (en onze) gezondheid en de verschillende type behandelingen. Dat betekent in de praktijk dat wij het videoconsult als behandeling zullen blijven gebruiken, maar in andere gevallen met u bijvoorbeeld in de oefenzaal of op de OriGENE zullen trainen.

Om de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te houden hebben wij onze vestigingen op 1,5 meter ingericht en verwachten wij van u dat u zich houdt aan de geldende richtlijnen.

Onze Rugexperts zullen de inschatting maken of een fysieke behandeling op onze vestiging voor u gewenst is. Meer informatie over de precieze maatregelen die wij nemen om deze behandelingen mogelijk te maken, vindt u hier.

Onze maatregelen