Geen ‘quick fix’ maar een blijvende oplossing voor uw rugpijn!

Cliënten met langdurige rugklachten hopen vaak op een snel resultaat. Maar... is dit realistisch?

Ik zie regelmatig cliënten die een verkeerd verwachtingsbeeld hebben wanneer ze voor het eerst bij Fysius binnenlopen. Dit komt omdat veel cliënten vaak bij de reguliere fysiotherapiepraktijken gewend zijn om snel en op korte termijn effect te zien (maar waarbij de klacht/oorzaak nog niet volledig is aangepakt en opgelost). Deze zogeheten ‘quick fix’ zorgt echter niet voor een blijvende oplossing. U bent wel even van uw klachten verholpen, maar doordat u op dezelfde voet verder leeft, komen uw klachten in de meeste gevallen weer terug.

Uitgebreider behandelplan maar dan wel met een blijvend resultaat!

Doordat uw dagelijkse patroon niet doorbroken wordt, komt u in een vicieuze cirkel terecht. Kortom: geen blijvende oplossing voor uw rugklachten. In plaats van de reguliere 'quick fix' waar veel praktijken gebruik van maken, hebben wij bij Fysius een andere aanpak. Wij streven naar een blijvend resultaat voor u: een leven zonder rugpijn!

Wat maakt het behandelplan van Fysius zo anders?

Om u blijvend van uw rugklachten af te helpen, kijken wij bij Fysius Rugexperts naar verschillende factoren die uw rugklachten veroorzaken en/of in stand houden. Samen met u bespreken wij uw huidige situatie:

  • Hoe ziet uw dagelijks leven eruit?
  • Kunnen we bepaalde gedragspatronen ontdekken?
  • Beweegt u voldoende, op de juiste momenten en op de juiste manier?
  • Etc.

Aan de hand van de uitkomsten van deze factoren i.c.m. en uw klachtenbeeld, stellen wij vervolgens een persoonlijk behandelplan voor u op. Met u bespreken we de huiswerkoefeningen die relevant zijn in de fase van uw behandeltraject en samen zoeken we naar een manier om van deze huiswerkoefeningen een gewoonte te maken in uw dagelijks leven. Het veranderen van gedrag en het beweegpatroon heeft tijd nodig en vraagt meer aandacht dan een zogenoemde ‘quick fix’.

Ook na uw behandeltraject blijven wij u verder sturen en coachen, zodat u niet terugvalt in uw oude gewoonten en klachten. Op deze manier werken wij aan een duurzaam resultaat voor u.

Samenwerken met gespecialiseerde collega’s

Mijn collega’s, die verspreid door het land zitten, hebben allen hun eigen specialisaties en hebben diverse opleidingen en aanvullende cursussen gevolgd. 
Wanneer u geen vooruitgang boekt, kijkt er een collega mee en zet hij of zij mogelijk een andere behandelmethode in waarmee u wellicht wel positieve resultaten boekt.

Gedurende de behandeling evalueren we ook regelmatig uw voortgang. Door onze verwachtingen op elkaar af te stemmen werken wij samen met u aan een zo gezond mogelijke rug! 

- Vera Stortelers