Heeft u een chronische klacht?

Dat betekent niet altijd een ‘Chronische Indicatie’. Met mijn blog wil ik u graag helpen door de vele vragen omtrent 'Chronische Indicatie' te beantwoorden.

Binnen Fysius zien we vaak dat cliënten met een verkeerd verwachtingspatroon binnenkomen wanneer het gaat over ‘chronische klachten’. Dit komt omdat zorgverzekeraars en huisartsen cliënten vaak verkeerde voorlichting geven. 
Aangezien we merken dat er veel onduidelijkheid heerst bij onze cliënten over het onderwerp ‘Chronische Indicatie’, wil ik u graag helpen door in mijn blog de vele vragen omtrent dit onderwerp te beantwoorden.

Een verkeerde verwachting

Veel cliënten komen bij Fysius met de gedachte dat de behandelingen onbeperkt vergoed worden vanwege hun chronische klacht. Als dit achteraf niet zo blijkt te zijn, is het begrijpelijk dat u als cliënt boos en teleurgesteld bent. 

Zilveren Kruis heeft, om een voorbeeld te noemen, de volgende memo richting haar eigen medewerkers verstuurd: “Chronische klachten betekent niet altijd een Chronische Indicatie”. Naar aanleiding van een zorgverlenersbijeenkomst waar Fysius ook voor uitgenodigd was, bleek namelijk dat er teveel fouten worden gemaakt in hun communicatie naar patiënten. Zo werd er klakkeloos geantwoord dat chronische klachten in aanmerking komen voor een onbeperkte vergoeding, zonder navraag te doen over verwijzingen en de aard van de klachten. 
Zilveren Kruis is een van de verzekeraars die momenteel extra aandacht schenkt aan het onderwerp ‘Chronische Indicatie’ om u als patiënt zo goed mogelijk te informeren.

Behalve zorgverzekeraars, weten ook huisartsen vaak niet wat de exacte voorwaarden zijn voor een ‘Chronische Indicatie’. Een juiste verwijzing ontbreekt daardoor maar al te vaak.

Wat gaat er veelal mis bij verwijzing ‘Chronische Indicatie’?

Om in aanmerking te komen voor een Chronische Indicatie moet Fysius aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient u als cliënt een verwijzing van huisarts of specialist te overhandigen. 
Per indicatie is door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald wie de verwijzing moet schrijven. Op deze verwijzing staat uw klacht beschreven en wat de overige bijzonderheden zijn. De Rugexperts van Fysius kunnen dan samen met u de chronische lijst fysiotherapie raadplegen. Wanneer de klachten op de verwijzing overeenkomen met deze lijst, dan mag Fysius samen met u een chronisch traject starten.

Onvolledige verwijzing ‘Chronische Indicatie’

Helaas komt nog te vaak voor dat verwijzingen niet volledig genoeg zijn. Zo worden uw klachten te vaag omschreven of ontbreken er gegevens in uw verwijzing. Op zo’n moment mag Fysius helaas (nog) geen traject met u starten en zijn wij verplicht om een nieuwe verwijzing te vragen. 

In de tussentijd bekijken wij als klantenadministratie met uw Rugexpert welke stappen er alvast gezet kunnen worden met betrekking tot het declareren van uw behandelingen. Op deze manier proberen wij het proces voor u zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Vervolgtraject na correcte verwijzing

Gelukkig zien we ook genoeg correcte en volledige verwijzingen binnenkomen. Uw therapeut stuurt uw verwijzing altijd door naar onze afdeling: de klantenadministratie. Daar voeren wij een extra controle uit om het chronische traject correct te laten verlopen. Ook wordt per verzekeraar gecontroleerd wat de voorwaarden zijn, zodat wij bij Fysius daar rekening mee houden. Een voorbeeld is zorgverzekeraar VGZ die de voorwaarde heeft gesteld dat bij nagenoeg alle chronische indicaties toestemming verleend dient te worden.

Declaratie bij ‘Chronische Indicatie’

Ook als uw verwijzing ‘Chronische Indicatie’ correct is, kan Fysius nog steeds niet rechtstreeks uit uw basisverzekering declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft namelijk bepaald dat de eerste 20 behandelingen door de cliënt zelf betaald dienen te worden. Deze 20 behandelingen worden overigens wel gewoon door uw aanvullende verzekering vergoed als uw pakket toereikend is. Mocht u niet voldoende aanvullend verzekerd zijn, dan kan uw Rugexpert ons Rug Vitaal Pakket met u bespreken.

Heeft u 20 behandelingen gehad, dan declareert Fysius automatisch uw behandelingen uit de basisverzekering. Afhankelijk van uw overige zorgkosten, kan het voorkomen dat uw zorgverzekeraar uw eigen risico gaat verrekenen.

Meer informatie over ‘Chronische Indicatie’?

Kortom: zoveel verwijzingen, zoveel bijzonderheden. Daarom benadrukken wij het belang van een correcte en volledige verwijzing. Alleen dan mag Fysius samen met u een chronisch traject opstarten. 
Bekijk ook hier onze digitale brochure voor meer informatie over wanneer u in aanmerking komt voor een officiële ‘Chronische Indicatie’. 

Uiteraard kunt u alle vragen omtrent ‘Chronische Indicatie’ ook bij uw Rugexpert neerleggen. Door de gespecialiseerde klantadministratie bij Fysius proberen wij samen met uw zorgverzekeraar altijd te zoeken naar de juiste antwoorden en de beste oplossing voor u!

Je kan bij ons veilig in behandeling.

Om een veilige omgeving te waarborgen houden wij rekening met de maatregelen van het RIVM. Wij helpen je graag.